1.Voer uw kenteken in
2. Kies uw trekhaak
3. Reserveer bij één van de 70 inbouwstations
4. Betaal bij oplevering

Wet en regelgeving rond trekhaken

Wanneer u een trekhaak op uw auto heeft, zijn daar wettelijke regels en verplichtingen aan verbonden. Ook bij het reizen met een aanhanger, caravan, boot- of paardentrailer zijn er veel regels waaraan u zich moet houden in binnen- en buitenland.

APK-keuring

In de APK-keuring wordt de trekhaakconstructie meegenomen. Uw trekhaakkogel mag niet te veel afgesleten zijn en bij een afneembare trekhaak moet de vergrendeling goed werken. Daarnaast worden drie belangrijke eisen gecontroleerd.

Typekeuring

De trekhaak moet een typekeuring hebben. Dit staat op het typeplaatje van uw trekhaak. Ontbreekt het typeplaatje, dan mag u alleen een aanhangwagen trekken die inclusief de lading niet meer weegt dan 750 kg. Bovendien mag uw aanhangwagen inclusief lading niet meer wegen dan uw trekkende auto op dat moment weegt.

Wet en regelgeving

Richtingaanwijzers

Uw auto moet bij het trekken van een aanhangwagen aan de zijkant voorzien zijn van richtingaanwijzers.

Trekhaak en kogeldruk

Het gewicht waarmee de koppeling van uw aanhanger, caravan, boot- of paardentrailer op de trekhaak drukt, mag niet meer zijn dan de fabrikant van uw trekhaak opgeeft. U vindt deze waarde op het typeplaatje van uw trekhaak. Kijk daarnaast ook in de instructieboekjes van uw auto en het te trekken object, want misschien worden hierin andere waarden opgegeven. Hierbij geldt: de laagste waarde is maatgevend en die mag u nooit overschrijden.

Zichtbare kentekenplaat

De trekhaak mag de kentekenplaat van uw auto niet afdekken. Bij een (gedeeltelijke) afdekking moet u de kentekenplaat verplaatsen en de kentekenplaatverlichting aanpassen. Als alternatief kunt u gebruik maken van een trekhaak met afneembare kogel.

Wijzigingen

De regels en wetten met betrekking tot trekhaken en aanhangwagens zijn aan verandering onderhevig. Om op de hoogte te blijven van de laatst geldende regels en wetten, is het verstandig om eens in de zoveel tijd de website van de RDW te controleren.

Terug